Informacja o zagrożeniu rozprzestrzeniania się grypy ptaków

W związku ze znacznym wzrostem liczby ognisk HPAI u drobiu na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle informuje o zagrożeniu rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, drogach zakażenia oraz obowiązujących wymogach w zakresie bioasekuracji i sposobie zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących drób.

Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie „OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”

Dotacja dla Gospodarstw Rolnych

Dotacja dla Gospodarstw Rolnych Fotowoltaika Pompy ciepła Magazyny energii. Nabór wniosków: grudzień 2022/styczeń 2023

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2022 r. poz. 2315), wydłużony zostaje termin na złożenie wniosku o pomoc dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, do dnia 23 listopada br.

Użytkowanie ciągników, maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi rolniczych. Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Użytkowanie ciągników, maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi rolniczych. Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2022.2117) termin na składanie w 2022 r. wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, poprzez aplikację publiczną (https://aplikacje.gov.pl/app/susza), został wydłużony do dnia 31 października 2022 r.

Korzystne zmiany dla rolników

15 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

III Dzień Pola – Boguchwała 2022

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na wydarzenie pn. III Dzień Pola, które odbędzie się 5 czerwca 2022 r. na terenie pola doświadczalnego przy ul. Techniczna 4 w Boguchwale.

31 maja - mija termin składania wniosków o płatności bezpośrednie

31 maja - mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 oraz dopłaty do nawozów Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, ARiMR wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu będzie nieczynny
Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu będzie nieczynny Zapraszamy do siedziby PZDR w Jaśle ul. Mickiewicza 4a Tel: 134462854