Gmina Tarnowiec otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn.: "Mistrzowie Wody: Pływamy razem w gminie Tarnowiec". 

W ramach zadania, finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, planowana jest realizacja projektu skierowanego do 60 uczniów klas I-III z obszaru gminy Tarnowiec. Zadanie obejmować będzie gminę Tarnowiec, zajęcia jednak będą odbywać się na terenie powiatu jasielskiego, w Jaśle, województwo podkarpackie.

Przewidziano prowadzenie zajęć dla 4 grup po 15 osób, każda uczestnicząca 2 razy w tygodniu przez 45 minut, co łącznie da 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla jednego uczestnika. 

Zajęcia będzie miały charakter pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z harmonogramem od września do listopada. Rekrutacja uczestników odbędzie się we wrześniu 2024. Końcowym elementem będzie sprawdzian poziomu opanowania umiejętności pływackich, a w trakcie zajęć dzieci zostaną zapoznane z zasadami bezpieczeństwa w wodzie.

Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności motorycznych i fizycznych, kształtowanie zdrowych nawyków życia, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w wodzie oraz integrację społeczną. Podział zajęć na fazy pozwoli stopniowo wprowadzać dzieci w świat pływania, a po każdej fazie uczniowie będą poddawani sprawdzianom, co pozwoli na ocenę ich postępu. Realizacja zadania przyczyni się do wszechstronnego rozwoju dzieci oraz przygotuje je do bezpiecznego uczestnictwa w życiu społecznym.

Program "Umiem pływać"