LOGA

Gmina Tarnowiec zakończyła prace nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury poprzez wykonanie kompleksowego zakresu prac prac budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, odwodnieniu, budowy centralnego ogrzewania, wykonanie zabudowy pomieszczenia zaplecza magazynowego, zakup i montaż tablicy informującej o atrakcjach turystycznych Gminy Tarnowiec.

Całkowity koszt realizacji zadania to 214 200,00 złotych, z czego 136 295,00 złotych to pozyskane dofinansowanie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce mająca na celu Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację Domu Ludowego w Potakówce współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020