"Weigl – zwyciężyć tyfus". Zapraszamy na film!

10 kwietnia (środa) o godz. 18:00 w  Domu Spotkań z Historią w Warszawie zostanie pokazany  film ”Weigl – zwyciężyć tyfus” w reżyserii Marcina Głowackiego. Również w tym samym dniu na  film o profesorze Weiglu zapraszamy widzów przed ekrany do Telewizji Kino Polska o godz.  20:00.

Lidera Aktywności Gospodarczej

Z przyjemnością informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki w Tarnowcu Sp. z o.o.  zostało wyróżnione certyfikatem: SREBRNEGO Lidera Aktywności Gospodarczej za miesiąc marzec 2024

Podpisanie umowy na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec

W dniu 3 kwietnia 2024 roku, Pani Wójt Agata Augustyn, reprezentująca Gminę Tarnowiec przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Anety Świdrak podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec"

WOLONTARIAT W TARNOWCU - XV Krośnieńskie Pola Nadziei

"Pola Nadziei" to akcja, której celem jest promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu. Po raz pierwszy w Anglii w 1957 roku, a od 1998 roku Akcja ta jest prowadzona w Polsce, a jej prekursorem jest Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. Od 2003 roku żonkilowe Pola Nadziei kwitną w różnych miastach Polski – dla chorych w tamtejszych hospicjach. Każdy ofiarodawca otrzymuje za okazane serce kwiat żonkila lub jego symbol.

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu "Czyste Powietrze"

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Porozumienie trójstronne w sprawie drogi w Brzezówce

W dniu 4 marca 2024r. w Krakowie zostało zawarte porozumienie trójstronne pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Przedstawicieli Centrum Realizacji Inwestycji Regionu Południowego, a Gminą Tarnowiec oraz Powiatem Jasielskim. Gminę Tarnowiec reprezentowała Agata Augustyn - Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Powiat Jasielski Adam Pawluś - Starosta Powiatu Jasielskiego oraz Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu.

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Tarnowiec - cyfryzacja!

Nie zatrzymujemy się! Dotarła do nas dzisiaj informacja, że udało nam się pozyskać środki w naborze 1.2 Cyfryzacja - nr naboru FEPK.01.02-IZ.00-001/2, program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Kondolencje

Rodzinie i bliskim zmarłego Henryka Motkowicza, długoletniego samorządowca, zastępcy Wójta Gminy Jasło, szczere kondolencje składają: Agata Augustyn — Wójt Gminy Tarnowiec, Jarosław Pękala — Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec, Radni Gminy Tarnowiec, Pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowcu