Przedłużenie obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Nadawanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy, którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r. mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL, od środy – 16 marca. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w Wydziale Spraw Obywatelskich pok. Nr 16

Dzień Sołtysa

Życzenia z okazji dnia kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom a szczególnie mieszkankom Gminy Tarnowiec, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzę aby każdy dzień był dla Was Pełen radości i pogody ducha.

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informacja dla uchodźców z Ukrainy.

Drugi stopień alarmowy BRAVO

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Jest to działanie o charakterze prewencyjnym.

Gmina Tarnowiec pomaga Ukrainie
Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej komunikacji w związku z napływem obywateli Ukrainy - Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że osoby prywatne czy instytucje lub zakłady działające na terenie gminy mogą udzielić pomocy i wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

UCHWAŁA NR XXVII/463/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

Zbiórka żywności, chemii, tekstyliów dla Ukrainy!

Zbiórka darów odbywa się cały tydzień od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

Rząd wprowadza stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie całego kraju

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Tarnowiec, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).