Podpisanie umowy na wykonanie prac w zabytkowym Dworze Pilińskich w Tarnowcu

W dniu 11 października 2023 roku, Gmina Tarnowiec podpisała umowę z wykonawcą - firmą BUDITREX Sp. z o.o. - na wykonanie prac w zabytkowym Dworze Pilińskich.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – infrastruktura społeczna

Gmina Tarnowiec z kolejnym dofinansowaniem! W ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład, udało się nam pozyskać środki w wysokości 850 000,00 zł na Modernizację budynku o funkcji społecznej i dla OSP w miejscowości Wrocanka.

28 września 2023r na stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym w Czeluśnicy odbyły się międzyszkolne zawody lekkoatletyczne w trójboju i czwórboju, w których wystartowały reprezentacje ze szkół podstawowych z Czeluśnicy, Łajsc, Łubna Szlacheckiego, Łubienka, Nowego Glinika oraz Tarnowca.

Kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec zostały doposażone w sprzęt.

Dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni

Ogłoszono wyniki ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. Gmina Tarnowiec otrzymała 7 125 000,00 zł dofinansowania na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gminie Tarnowiec.

Kondolencje

Panu Radosławowi Kujawskiemu – Kierownikowi Wydziału Gospodarczego wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje z powodu śmierci Mamy.

Dofinansowanie dla Gminy Tarnowiec

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki dwóch naborów wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - miło nam poinformować, że gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch zadań.

Jubileusz 50-lecia w Gminie Tarnowiec

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, świętowało w Gminie Tarnowiec 31 par, które wyraziły zgodę na wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie okolicznościowych medali. „Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania"

Poszukiwani właściciele dwóch psów

Poszukiwani właściciele dwóch psów, które znalezione zostały w miejscowości Nowy Glinik, Gmina Tarnowiec.  Aktualnie pieski są zabezpieczone i czekają na odbiór. Informacje pod numerem 134255529

Remont schodów wejściowych do budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu

Informujemy, iż od piątku 22 września 2023r rozpoczną się prace związane z remontem schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu. Na czas prac wejście główne zostanie wyłączone z użytkowania dostęp do obiektu będzie możliwy od strony północnej (wejście na rehabilitacje).