Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2024 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS

Szczepienie lisów!

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, uprzejmie informuję o planowanej w terminie 18 - 26 kwietnia wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

"Weigl – zwyciężyć tyfus". Zapraszamy na film!

10 kwietnia (środa) o godz. 18:00 w  Domu Spotkań z Historią w Warszawie zostanie pokazany  film ”Weigl – zwyciężyć tyfus” w reżyserii Marcina Głowackiego. Również w tym samym dniu na  film o profesorze Weiglu zapraszamy widzów przed ekrany do Telewizji Kino Polska o godz.  20:00.

Lidera Aktywności Gospodarczej

Z przyjemnością informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki w Tarnowcu Sp. z o.o.  zostało wyróżnione certyfikatem: SREBRNEGO Lidera Aktywności Gospodarczej za miesiąc marzec 2024

Podpisanie umowy na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec

W dniu 3 kwietnia 2024 roku, Pani Wójt Agata Augustyn, reprezentująca Gminę Tarnowiec przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Anety Świdrak podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec"

WOLONTARIAT W TARNOWCU - XV Krośnieńskie Pola Nadziei

"Pola Nadziei" to akcja, której celem jest promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu. Po raz pierwszy w Anglii w 1957 roku, a od 1998 roku Akcja ta jest prowadzona w Polsce, a jej prekursorem jest Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. Od 2003 roku żonkilowe Pola Nadziei kwitną w różnych miastach Polski – dla chorych w tamtejszych hospicjach. Każdy ofiarodawca otrzymuje za okazane serce kwiat żonkila lub jego symbol.

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu "Czyste Powietrze"

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Porozumienie trójstronne w sprawie drogi w Brzezówce

W dniu 4 marca 2024r. w Krakowie zostało zawarte porozumienie trójstronne pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Przedstawicieli Centrum Realizacji Inwestycji Regionu Południowego, a Gminą Tarnowiec oraz Powiatem Jasielskim. Gminę Tarnowiec reprezentowała Agata Augustyn - Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Powiat Jasielski Adam Pawluś - Starosta Powiatu Jasielskiego oraz Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu.

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Tarnowiec - cyfryzacja!

Nie zatrzymujemy się! Dotarła do nas dzisiaj informacja, że udało nam się pozyskać środki w naborze 1.2 Cyfryzacja - nr naboru FEPK.01.02-IZ.00-001/2, program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.