Remont mostu w Czeluśnicy, utrudniania w ruchu!

Rozpoczynają się prace przy remoncie przepustu pod drogą powiatową Jasło-Zręcin w Czeluśnicy. Droga będzie całkowicie zamknięta!

OBWIESZCZENIE z 18 września 2023 r. Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r., poz.1786, ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.)

Umowa na dofinansowanie Modernizacji Domu Ludowego w Potakówce

W dniu 18.09.2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Wicemarszałek Województwa Pan Piotr Pilch, Członek Zarządu Pani Anna Huk oraz Wójt Gminy Tarnowiec Pani Agata Augustyn i Skarbnik Gminy Pani Aneta Świdrak podpisali umowę o przyznaniu pomocy i dofinansowaniu realizacji przez Gminę Tarnowiec operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla projektu "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce”.

W sobotę 16.09.2023r jednostki z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Tarnowiec powitały lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy zakupiony dla OSP w Roztokach.

Bezpłatne zajęcia filmowo – fotograficzne

Marzysz o karierze aktorskiej? A może chcesz zostać reżyserem lub dziennikarzem? W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu możesz zacząć przygodę z filmem i fotografią. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia filmowo – fotograficzne dla dzieci i młodzieży szkolnej!

Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury

W związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji aplikacyjnej Projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego” w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uprzejmie informuje o rozpoczęciu partycypacji polegającej na poinformowaniu interesariuszy projektu na etapie tworzenia koncepcji przedsięwzięcia o prowadzonych działaniach.

Miło nam poinformować, że Pani Maria Krzysztyniak z zespołu Śpiewaczego Potakowianki została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz upowszechniania folkloru i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) Wójt Gminy Tarnowiec podaje do publicznej wiadomości informację o planie polowań zbiorowych przeprowadzanych przez Koło Łowieckie nr 172 "GWARDIA" Jasło (plan polowań na sezon łowiecki 2023-2024 w załączeniu).

Szczepienie lisów

Informuję o planowanej w dniach 21 września - 03 października 2023 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Program "Poznaj Podkarpacie" - Tarnowiec

Zapraszamy do obejrzenia programu „Poznaj Podkarpackie”. Jest to cykl programów prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe województwa podkarpackiego oraz wydarzenia i imprezy, które ten region promują. Programy z cyklu „Poznaj Podkarpackie” są emitowane w soboty i niedziele na antenie TVP3 Rzeszów. Tym razem redaktorzy programu odwiedzili Tarnowiec podczas XIII Festiwalu Smaków Regionalnych - Pierogi.