Wprowadzenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe, które obowiązują od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 roku

Rozwój szkolnictwa w Gminie Tarnowiec

Miło nam poinformować, że Gmina Tarnowiec otrzyma środki finansowe na realizację projektu pn.: "Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec". Wniosek został złożony 27 października 2023 roku, w ramach naboru z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.12 Szkolnictwo ogólne. Nasz wniosek znalazł się na 5 miejscu, wśród 57 wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Ogólnopolski Dzień Żołnierzy Wyklętych

Ogólnopolski Dzień Żołnierzy Wyklętych to coroczne święto obchodzone w Polsce 1 marca, upamiętniające bohaterów walki z komunistycznym reżimem po II wojnie światowej. Żołnierze Wyklęci to niezłomni patrioci, którzy nie uznali sowieckiej okupacji i walczyli o niepodległość Polski. Ich odwaga i poświęcenie są niezaprzeczalnym elementem narodowej historii, stanowiącym inspirację dla kolejnych pokoleń. Dzień Żołnierzy Wyklętych jest okazją do hołdu i pamięci dla tych, którzy z oddaniem służyli ojczyźnie, nawet w obliczu najcięższych prób.

Zapraszamy do składania WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI DO BUDOWY PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. Wnioski o udzielenie dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej rozpatruje Komisja, która działa na podstawie Uchwały Nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (wraz ze zmianami).

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym na drodze gminnej Nr 113753R Wrocanka – Umieszcz

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.:"Częściowa przebudowa drogi publicznej Nr 113753R w miejscowości Umieszcz" od dnia 04.03.2024r. planowane jest wyłączenie z ruchu kołowego odcinka drogi gminnej Nr 113753R w miejscowości Umieszcz - od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1850R do Domu Ludowego.

Informacja  o utrudnieniach w ruchu drogowym na drodze  Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec", prowadzone będą roboty, które mogą powodować utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych.

Dobre rady na odpady

Zapraszamy do zapoznania się ze spotami informacyjno-promocyjno-edukacyjnymi "Dobre rady na odpady" stanowi innowacyjną inicjatywę mającą na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej właściwego segregowania odpadów. Produkcja tych krótkich filmów ma zasadniczy cel – promowanie i poprawa jakości selektywnie zbieranych odpadów, a w rezultacie zwiększenie poziomu odzysku przez gminy.

50% zniżki dla Seniorów 65+

50% zniżki dla Seniorów 65+ z terenu Gminy Tarnowiec na przejazdy z PGZK "Jasiel" i MKS, po trasach przebiegających przez teren Powiatu Jasielskiego. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami skorzystania z ulgi.

OSP Łajsce otrzymało wsparcie z Fundacji Orlen. Dzięki przekazanej darowiźnie OSP Łajsce udało się zakupić 12 węży w-110 na kwotę 8400,00 zł (8000,00 zł wsparcie Fundacji Orlen, 400,00 zł środki własne OSP Łajsce).

Gmina Tarnowiec podpisała umowę na przebudowę drogi publicznej nr 113753R w miejscowości Umieszcz

Dnia 9 lutego 2024 roku, Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta Gminy - Panią Agatę Augustyn, przy kontrasygnacie Skarbnika - Pani Anety Świdrak, w obecności Sołtysa sołectwa Umieszcz - Pana Jana Muzyki oraz Przewodniczącego Rady Gminy - Pana Jarosława Pękali, podpisała umowę na realizację zadania pn.: "Częściowa przebudowa drogi publicznej nr 113753R w miejscowości Umieszcz".