Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.)), nie przekraczają: 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ćwiczenia wojskowe - możliwe utrudnienia w ruchu drogowym

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W roku szkolnym 2024/2025 dzieci urodzone w roku 2018 mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela dyrektor przedszkola w placówce lub telefonicznie po numerem 13 42 555 58.

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT: w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Tarnowiec wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Tarnowiec wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z "Cyberbezpiecznego Samorządu"

Gmina Tarnowiec uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Tarnowiec" w wysokości 739 425,57 złotych, co stanowi 100% dofinansowania.

Nawet do 15 tysięcy złotych dla Twojego Klubu

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Informujemy, że na rok szkolny 2024/2025 obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, a także publicznych szkół podstawowych.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego

Zaproszenie do składania propozycji projektów

W związku z rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem listy projektów, które stanowić będą załącznik do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 (dalej Strategia) zapraszamy Interesariuszy Strategii tj.: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do złożenia propozycji projektów.

Matematyka na Zielono - wystawa

Mimo że pogoda nie sprzyja pszczołom, które na czas zimy: "przytulone do siebie, związane w kłąb czekają na wiosnę, ciepło i słońce", to jednak w naszej szkole da się wyczuć radosne ożywienie i usłyszeć wesołe głosy uczniów.