Zaproszenie do składania propozycji projektów

W związku z rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem listy projektów, które stanowić będą załącznik do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 (dalej Strategia) zapraszamy Interesariuszy Strategii tj.: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do złożenia propozycji projektów.

Matematyka na Zielono - wystawa

Mimo że pogoda nie sprzyja pszczołom, które na czas zimy: "przytulone do siebie, związane w kłąb czekają na wiosnę, ciepło i słońce", to jednak w naszej szkole da się wyczuć radosne ożywienie i usłyszeć wesołe głosy uczniów.

Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wparcie wniosków realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec
w 2024 roku.

Biuletyn Informacyjny Gminy Tarnowiec

Oddajemy do rąk naszych czytelników nowe wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Tarnowiec. Jest to przede wszystkim krótka forma rocznego podsumowania pracy obecnych władz naszej gminy.

Zwierzęta w zimie!

Zima to pora roku kiedy nasze zwierzęta narażone są na nieprzyjemne warunki atmosferyczne, które mogą spowodować odmrożenia, hipotermię i śmierć. To w jaki sposób traktujesz swoje zwierzę świadczy o Tobie. Na Twoich barkach spoczywa odpowiedzialność na zapewnieniu zwierzęciu ciepłego schronienia, dostępu do wody, wyżywienie i opiekę.

"Weigl – zwyciężyć tyfus"” – premiery w Krośnie i Jaśle

W Krośnie i Jaśle odbyły się premiery filmu "Weigl – zwyciężyć tyfus" w reżyserii Marcina Głowackiego. To pełnometrażowy film fabularny, opowieść o wybitnym uczonym profesorze Rudolfie Weiglu, który jako pierwszy na świecie opracował skuteczną szczepionkę przeciwko tyfusowi plamistemu. W rolę profesora Rudolfa Weigla wciela się Marcin Kwaśny, a młodego Rudolfa zagrał Aleksander Talkowski.

Kondolencje

W imieniu własnym, Radnych Rady Gminy Tarnowiec oraz pracowników Urzędu Gminy – łącząc się w bólu z rodziną zmarłej ś.p. Ireny Biernackiej wieloletniej pracownicy Urzędu Gminy Tarnowiec, składamy najszczersze kondolencje, pełne głębokiego współczucia dla wszystkich jej bliskich.

WOLONTARIAT… o zapachu piernika

Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum - to nazwa kwesty charytatywnej, która w grudniowe niedziele już po raz kolejny odbyła się nie tylko przy krośnieńskich kościołach, ale wszędzie tam, gdzie serca „pachną piernikiem”. W parafii Tarnowiec ludzie mają serca o zapachu piernika, tak więc po raz czwarty zaangażowaliśmy się w tę Akcję, pod czujnym okiem p. Edyty Koszyk, propagującej od kilku lat wolontariat na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum.

Warsztaty Filmowo-Fotograficzne

Podczas ostatnich Warsztatów Filmowo-Fotograficznych uczestniczki przeprowadziły wywiad z aspirant Barbarą Pawłowską z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, która jest specjalistą zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Uczestniczki pytały o wiele ciekawych i nurtujących spraw związanych z pracą policjantki.