Obwieszczenie  Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych

Czyste powietrze - spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu "Czyste powietrze".

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029.

26 listopada br., dzięki zakupionemu i posiadanemu Ochotnicza Straż Pożarna w Potakówce przeprowadziła 6h akcję informacyjną o tematyce: ekonomia społeczna, zagrożenia pożarowe oraz ekologiczne – przyczyny pożarów, skutki pożarów dla środowiska, zarządzanie ryzykiem powodziowym, zagrożenia ekologiczne i sposoby ochrony środowiska.

Warsztaty Filmowo-Fotograficzne

Wójt Gminy Tarnowiec wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na warsztaty Filmowo-Fotograficzne prowadzone przez Pana Piotra Jurysia. Piotr Juryś jest twórcą wielu projektów filmowo-muzycznych.

Każdy może zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL.

Numer PESEL można zastrzec elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowcu albo w placówce bankowej oraz na poczcie. Od 17.11.2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 7.7.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w miejscowości Potakówka!

Uwaga kierowcy! Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok w km 8+112 – 8+550 w miejscowości Potakówka" w dniach 22 i 23.11.2023 r. na ww. odcinku drogi prowadzone będą roboty budowlane uniemożliwiające przejazd po drodze.

Ankieta mieszkańców z Gminy Tarnowiec

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszych ankietach  dotyczących diagnozy zagrożeń społecznych! Twoja opinia jest niezwykle ważna i może pomóc nam zrozumieć problemy, które wpływają na nasze społeczeństwo. Twoja anonimowość jest gwarantowana, więc możesz być szczery i otwarcie wyrazić swoje poglądy. Im więcej osób weźmie udział, tym lepiej będziemy w stanie działać na rzecz poprawy naszej wspólnoty. Twoja chwila to dla nas cenny wkład w budowę lepszego jutra.

Gmina Tarnowiec zakończyła realizację zadania pt.: "Prace modernizacyjne w Domu Ludowym w Roztokach". Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.