Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz” - Etap A: Jasło (ze stacją) - Krosno (bez stacji) od km 43,480 do km 66,707 pdf 40.95 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowości Sądkowa i Dobrucowa - WPPiOŚ.6733.1.2024 pdf 65.91 KB Bartłomiej Wójcik
Wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód drenażowych pochodzących z odwodnienia ławy fundamentowej budynku mieszkalnego - RZ.Z.2.4210.598.2023.MA pdf 595.47 KB Bartłomiej Wójcik
Wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód drenażowych pochodzących z odwodnienia ławy fundamentowej budynku mieszkalnego - RZ.Z.2.4210.599.2023.MA pdf 669.59 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na zorganizowanym odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych - RZ.ZUZ.4210.590.2023.MA pdf 59.98 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na zorganizowanym odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych - RZ.ZUZ.4210.589.2023.MA pdf 68.40 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na zorganizowanym odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych - RZ.ZUZ.4210.601.2023.AK pdf 51.39 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - RZ.RUZ.4210.123.2023.JS pdf 175.22 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowości Sądkowa i Dobrucowa - WPPiOŚ.6733.1.2024 pdf 92.23 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie - RJ.ZUZ.4210.58.2024.MB-K pdf 1.37 MB Bartłomiej Wójcik
Informacja w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na zorganizowanym odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych spływających z terenu drogi powiatowej Nrl890R - RJ.ZUZ.4210.50.2024.MW pdf 64.97 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu sp. z o.o. znak RZ.ZUZ.2.421.177.2019.PP - RJ.ZUZ.4210.57.2024.MB-K pdf 128.37 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz - RZ.RUZ.4210.123.2023.JS pdf 68.61 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na zorganizowanym odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych - RZ.ZUZ.2.4210.597.2023.MA pdf 52.24 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz - RZ.RUZ.4210.123.2023.JS pdf 78.18 KB Bartłomiej Wójcik
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie - RZ.RUZ.4210.123.2023.JS pdf 76.42 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych - RZ.ZUZ.2.4210.634.2023.NC pdf 48.37 KB Bartłomiej Wójcik
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574 - 3+257 pdf 593.16 KB Bartłomiej Wójcik
„Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie - WOOŚ.420.6.1.2024.JK.3 pdf 141.17 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie - RJ.ZUZ.4210.57.2024.MB-K pdf 125.43 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie - RJ.ZUZ.4210.58.2024.MB-K pdf 125.90 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec- Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego pdf 437.02 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora Westinghouse Electric Company AP1000 do dalszej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej - WOOŚ.442.2.2024.AW.6 pdf 77.93 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 maja 2024 r. - WPN.6320.1.12.2022.AC.20 pdf 142.30 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na zorganizowanym odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pdf 51.79 KB Bartłomiej Wójcik
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka w gminie Tarnowiec pdf 1.54 MB Bartłomiej Wójcik
Rozbudowa drogi wewnętrznej na drogę publiczną gminną w miejscowości Brzezówka - AB.6740.10.10.2024 pdf 99.96 KB Bartłomiej Wójcik
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec- Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574 - 3+257 - AB.6740.10.2.2024 pdf 675.95 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 19 styczeń 2024 14:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 styczeń 2024 14:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 styczeń 2024 19:09 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 styczeń 2024 19:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 luty 2024 08:24 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 luty 2024 10:00 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 luty 2024 14:25 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 luty 2024 15:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 marzec 2024 22:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 marzec 2024 11:28 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 marzec 2024 11:29 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 marzec 2024 14:50 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 marzec 2024 14:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 marzec 2024 14:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 marzec 2024 08:23 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 marzec 2024 14:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 28 marzec 2024 12:59 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 kwiecień 2024 14:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17 kwiecień 2024 14:12 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17 kwiecień 2024 14:16 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 kwiecień 2024 14:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 kwiecień 2024 14:36 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 maj 2024 15:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 maj 2024 13:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 maj 2024 14:18 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 czerwiec 2024 14:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 czerwiec 2024 14:13 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 czerwiec 2024 20:23 Bartłomiej Wójcik