Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr I/1/2024 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 184.33 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/2/2024 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec pdf 168.80 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/3/2024 w sprawie: ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec pdf 176.90 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/4/2024 w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec pdf 182.14 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec pdf 174.12 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnowiec pdf 174.92 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/7/2024 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec pdf 176.56 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec pdf 176.51 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania pdf 183.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec pdf 175.01 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie: zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2024 rok pdf 567.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/3/2024 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka w gminie Tarnowiec pdf 182.80 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 maj 2024 14:35 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 maj 2024 12:21 Bartłomiej Wójcik