1. Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - MAO
 2. Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie: w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy.
 3. Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie: głosowania wykazu nieruchomości Gminy przeznaczonych do sprzedaży
 4. Zarządzenie Nr 4/06 w sprawie: przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych Gminy
 5. Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie: zmiany projektu uchwały Rady w sprawie Budżetu Gminy na rok 2006 r.
 6. Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie: przetargu na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Tarnowiec
 7. Zarządzenie Nr 7/06 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2005 rok
  - Sprawozdanie
  - Wydatki
  - Załącznik nr 1
  - Załącznik nr 2
  - Załącznik nr 3
 8. Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie: powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorusing Officer)
 9. Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec
 10. Zarządzenie nr 11/06 w sprawie: układu wykonawczego planów finansowych administracji rządowej zlecone Gminie na rok 2006
 11. Zarządzenie Nr 12/06 zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej
 12. Zarządzenie Nr 13/06 w sprawie: powołania komisji do spraw oszacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź na terenie Gminy Tarnowiec.
 13. Zarządzenie Nr 14/06 w sprawie: ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy.
 14. Zarządzenie Nr 15/06 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 15. Zarządzenie Nr 16/06 w sprawie: prowadzenia w życie Instrukcji Organizacji działania Archiwum Zakładowego
 16. Zarządzenie Nr 17/06 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 17. Zarządzenie Nr 18/06 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 18. Zarządzenie Nr 19/06 w sprawie: wprowadzenia dnia wolnego od pracy.
 19. Zarządzenie Nr 20/06 w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.
  - Załącznik nr 1
  - Załącznik nr 2
  - Załącznik nr 3
 20. Zarządzenie Nr 21/06 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenia grzebowsika i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tarnowiec.
  - Załącznik nr 1
 21. Zarządzenie Nr 22/06 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 22 maja 2006 roku
 22. Zarządzenie Nr 23/06 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy
 23. Zarządzenie Nr 25/06 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w sprawie Pani Bogumiły Jakubowskiej
 24. Zarządzenie Nr 26/06 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jerzego Brzyskiego
 25. Zarządzenie Nr 27/06 w sprawie: powołania komisji do odbioru dokumentacji geologiczno inżynieryjskiej.
 26. Zarządzenie Nr 29/06 w sprawie: zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Gminy
 27. Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie: zmian budżetu
 28. Zarządzenie Nr 31/06 w sprawie: przyjęcia informacji wykonania budżetu Gminy
  - Zarządzenie część 2
  - Informacja
  - Załącznik
  - Załącznik nr 1
  - Załącznik nr 2
  - Załącznik nr 3
 29. Zarządzenie Nr 32/06 zmieniające zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 16 IX 2004 r.
 30. Zarządzenie Nr 33/06 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Umieszczu
 31. Zarządzenie Nr 34/06 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy
 32. Zarządzenie Nr 35/06 w sprawie: przeznaczenia środków na zadanie
 33. Zarządzenie Nr 36/06 w sprawie: zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Gminy
 34. Zarządzenie Nr 37/06 w sprawie: odwołania dyrektora ZSP w Roztokach
 35. Zarządzenie Nr 38/06 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora ZSP w Roztokach
 36. Zarządzenie Nr 39/06 w sprawie: zmian budżetu z zakresu administracji rządowej
 37. Zarządzenie Nr 40/06 w sprawie: zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Gminy
 38. Zarządzenie Nr 41/06 w sprawie: powołania komisji do odbioru robót
 39. Zarządzenie Nr 42/06 w sprawie: powołania komisji odbioru robót
 40. Zarządzenie Nr 44/06 w sprawie: przygotowania projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok
 41. Zarządzenie Nr 45/06 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy
 42. Zarządzenie Nr 46/06 w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy
 43. Zarządzenie Nr 48/06 w sprawie: dnia wolnego od pracy

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:34 Bartłomiej Wójcik