Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie: zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pdf 165.80 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie: przygotowywania sprawozdań międzysesyjnych pdf 53.86 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pdf 122.27 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 4/2022 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Tarnowiec pdf 1.34 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu pdf 31.33 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: Sekretarz w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pdf 73.85 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 7/2022 w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowcu środków ochrony indywidualnej, zakupu odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pdf 257.20 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu. pdf 379.18 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu pdf 40.42 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu pdf 159.89 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie: zmiany czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy Tarnowiec pdf 69.65 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Gospodarczym w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pdf 55.61 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie: ’’Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ’’zastrzeżone” pdf 47.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 14/2022 wprowadzenia regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu pdf 675.39 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie: wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pdf 697.82 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 03 luty 2022 14:42 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 marzec 2022 09:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 kwiecień 2022 12:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 kwiecień 2022 13:40 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 kwiecień 2022 11:59 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 20 maj 2022 09:51 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 maj 2022 09:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 maj 2022 11:17 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 lipiec 2022 07:59 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 październik 2022 09:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 październik 2022 14:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 listopad 2022 10:17 Bartłomiej Wójcik