1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami.
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. inwestycji.
 5. Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowiec.
 6. Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie: wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
 7. Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Tarnowiec do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 8. Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 9. Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie: powołania Zespołu Samooceny w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 10. Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie: powtórnej samooceny w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 11. Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu Komunikacji w sprawie powtórnej samooceny w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 12. Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 13. Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie: przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem samooceny CAF.
 14. Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie: powołania zespołu ds zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Tarnowiec.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:47 Bartłomiej Wójcik