Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec pdf 85.29 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 367.17 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza Gminnego Przedszkola w Tarnowcu część 1.” pdf 201.58 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 4/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych wójta Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 8 stycznia 2023r.Zarządzenie Nr 5/2023 pdf 48.89 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 591.09 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim pdf 55.39 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 880.99 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie: Zmiany zarządzenia Nr 92/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej pdf 179.19 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 371.24 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2023 roku pdf 1.61 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wparcie wniosków realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych powadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 242.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu pdf 59.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT pdf 58.42 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego pdf 63.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024 pdf 141.81 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 pdf 125.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2023r. pdf 453.82 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku. pdf 481.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 416.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” pdf 198.40 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie: w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 pdf 65.01 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie: w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 pdf 66.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie: w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej pdf 49.08 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2023 roku pdf 435.08 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.13 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych” pdf 200.56 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2023 roku pdf 101.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku pdf 181.52 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 538.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu oraz ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 535.26 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 643.79 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 34/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 249.74 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 371.51 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 36/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia bezpłatnej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla mieszkańców gminy Tarnowiec, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej pdf 347.68 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usługi asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 dla mieszkańców gminy Tarnowiec pdf 348.05 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 27 lipca 2018 roku pdf 40.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 319.27 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadza-nia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu pdf 409.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 41/2023 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim pdf 412.24 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu ad-ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.83 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2023” pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 styczeń 2023 08:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:47 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 10:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 luty 2023 14:19 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 luty 2023 08:30 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 luty 2023 10:23 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 luty 2023 11:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 23 luty 2023 07:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 luty 2023 09:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 marzec 2023 12:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 marzec 2023 07:53 Bartłomiej Wójcik