OGŁOSZENIE
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 732, 697 i 685 zlokalizowanych w m. Łajsce w ilości 22 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 41,65 m3, cena wywoławcza wynosi 4 261,27 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 9 lutego 2023 r. o godzinie 9:00.