OGŁOSZENIE

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzewa rosnącego na działce nr 335 zlokalizowanego w m. Potakówka - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita (miąższość szacunkowa) to 2,35 m3, cena wywoławcza wynosi 122,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 14 czerwca 2023 r. o godzinie 10:20.