Wójt Gminy Tarnowiec

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024

zadania publicznego Gminy Tarnowiec

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 4.74 MB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 06 marzec 2024 21:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 06 marzec 2024 21:10 Bartłomiej Wójcik