Uprzejmie informuję, że w dniu 10 grudnia 2021r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

  • Omówienie projektu uchwały budżetowej gminy Tarnowiec na 2022 rok.
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031.
  • Analiza zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki ( dopłaty, remonty, rozbudowa instalacji).
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury

Teresa Grzesik

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02 grudzień 2021 09:09 Bartłomiej Wójcik