OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca 2021r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok,
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030,
  3. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu,
  4. uchylenia uchwały Nr XXXII/218/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 11 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło”,
  5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło”.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala