1. Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
  2. Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  3. Uchwała Nr VI/36/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015-2026.
  4. Uchwała Nr VI/36/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopatrzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2015.
  5. Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
  6. Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie: w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  7. Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.
  8. Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 luty 2021 22:20 Bartłomiej Wójcik