1. Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
  2. Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  3. Uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 8 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2016.
  4. Uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 8 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016-2026.
  5. Uchwała Nr XIV/99/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
  6. Uchwała Nr XIV/100/2015 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  7. Uchwała Nr VI/8/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.
  8. Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2016 rok.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 luty 2021 22:21 Bartłomiej Wójcik