1. Zarządzenie Nr 101/2016 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
  2. Zarządzenie Nr 102/2016 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  3. Uchwała Nr VI/41/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2017
  4. Uchwała Nr VI/91/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
  5. Uchwała Nr XXVI/185/2016 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
  6. Uchwała Nr XXVI/186/2016 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  7. Uchwała Nr VI/14/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązaniach.
  8. Uchwała Nr VI/13/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę.Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2017 rok.
  9. Uchwala Nr 6/14/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Wojta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 luty 2021 22:22 Bartłomiej Wójcik