1. Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
  2. Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  3. Uchwała Nr VI/8/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2018.
  4. Uchwała Nr VI/7/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026.
  5. Uchwała Nr XL/269/2017 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
  6. Uchwała Nr XL/270/2017 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  7. Uchwała Nr VI/17/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.
  8. Uchwała Nr 6/8/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 luty 2021 22:23 Bartłomiej Wójcik