1. Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2019 rok.
  2. Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  3. Uchwała Nr 6/12/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2019.
  4. Uchwała Nr 6/12/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026.
  5. Uchwała Nr 6/15/2019 z dnia 16 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
  6. Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
  7. Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 luty 2021 22:24 Bartłomiej Wójcik