Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 104/2020 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2021 rok. pdf 25.06 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec pdf 4.63 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr 6/1/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2021 pdf 1.43 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr 6/1/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1,012.14 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr 6/87/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok pdf 599.06 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/197/2020 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec; pdf 4.41 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/198/2020 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 16.14 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr 6/7/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. pdf 925.12 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr 6/6/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 597.50 KB Bartłomiej Wójcik
UCHWAŁA Nr 6/24/2021 z dnia 5 maja 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu gminy za 2020 rok pdf 194.87 KB Bartłomiej Wójcik
UCHWAŁA Nr 6/71/2021 z dnia 14 września 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania informacji Wójta Gminy Tarnowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. pdf 187.18 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 luty 2021 22:29 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 maj 2021 22:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17 listopad 2021 14:31 Bartłomiej Wójcik