Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 116/2021 w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 8.08 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 117/2021 w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 – 2031 pdf 1.37 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr6/24/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2022 pdf 211.33 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr6/116/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok pdf 222.91 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr 6/24/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031 pdf 236.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr 6/29/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań pdf 215.97 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr 6/30/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2022 rok pdf 177.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr 6/51/2023 z dnia 9 maja 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego pdf 228.03 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 listopad 2021 14:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 grudzień 2021 10:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 styczeń 2022 21:04 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 maj 2023 13:14 Bartłomiej Wójcik