Ogłoszenie

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce;

  • 1a) nr ew. 732 zlokalizowanej w m. Łajsce w ilości 1 sztuk drzewa o szacunkowej miąższości 0,74 m3 za cenę wywoławczą 54,39 zł (+23%VAT).

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 20 lutego 2023 r. o godzinie 9:10.

  • 1b) nr ew. 697 zlokalizowanej w m. Łajsce w ilości 16 sztuk drzew o szacunkowej miąższości 27,8 m3 za cenę wywoławczą 1 964,91 zl (+23%VAT).

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 20 lutego 2023 r. o godzinie 10:20.

  • 1c) nr ew. 685 zlokalizowanej w m. Łajsce w ilości 5 sztuk drzew o szacunkowej miąższości 13,11 m3 za cenę wywoławczą 963,59 zł (+23%VAT).

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 20 lutego 2023 r. o godzinie 10:40.