OGŁOSZENIE
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 517 zlokalizowanej w m. Brzezówka w ilości 7 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita (miąższość szacunkowa) to 20,36 m3, cena wywoławcza wynosi 1 154,27 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 20 lutego 2023 r. o godzinie 10:00.