Uprzejmie informuję, że w dniu 24 maja 2021r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Analiza:
    • sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tarnowiec za 2020 rok,
    • sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu,
    • informacji o stanie mienia gminy Tarnowiec na dzień 31.12.2020r.
  2. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Tarnowiec.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Danuta Karp

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 20 maj 2021 14:54 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 maj 2021 15:01 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 maj 2021 15:01 Bartłomiej Wójcik