Uprzejmie informuję, że w dniu 26 maja 2021r. (tj. środa) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Analiza:
    • -sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tarnowiec za 2020 rok,
    • -sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu,
    • -informacji o stanie mienia gminy Tarnowiec na dzień 31.12.2020r.
  2. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Tarnowiec.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury

Teresa Grzesik

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 20 maj 2021 13:00 Bartłomiej Wójcik