Uprzejmie informuję, że w dniu 10 sierpnia 2020r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok,
  2. udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniku Polskim,
  3. udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy,
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Gminy Tarnowiec na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu, oraz odstąpienia odprzetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania,
  5. przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2020”.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

{phocadownload view=file|id=935|target=s}