OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2021r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XL SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030;
  3. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu w roku szkolnym 2021/2022”;
  4. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowożenie niepełnosprawnych wychowanków i uczniów do placówek oświatowych, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2021/2022”;
  5. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, gdy dowóz oraz opiekę w czasie dowozu zapewnia Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2021/2022”;
  6. zmiany uchwały Nr XXXIX/270/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
  7. uchylenia uchwały Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa mostu na rzece Jasiołka wraz z dojazdami”;
  8. uchylenia uchwały Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec, celem złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych;
  9. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2021/2022;
  10. przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Czeluśnicy;
  11. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą;
  12. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 6. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana budżetu.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok1504 kB
Pobierz plik (Projekt uchway zmiana WPF.pdf)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-20301085 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk nr 87 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu w roku szkolnym 2021/2022"46 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk nr 88 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowożenie niepełnosprawnych wychowanków i uczniów do placówek oświatowych, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2021/2022”49 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk nr 89 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, gdy dowóz oraz opiekę w czasie dowozu zapewnia Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2021/2022”57 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana uchwały Nr 270.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/270/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład84 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały uchylenie uchwały Nr 180.pdf)Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa mostu na rzece Jasiołka wraz z dojazdami”87 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały uchylenie uchwały Nr 183 .pdf)Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec, celem złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych87 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały cena paliwa.pdf)Projekt uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2021/202286 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały Regulamin Stadionu w Czeluśnicy.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Czeluśnicy241 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały dzierżawa Wrocanka.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą104 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zamiana nieruchomości.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości163 kB
Pobierz plik (Głosowania imienne 20 08 2021.pdf)Imienny wykaz głosowań1409 kB