ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie §2 Postanowienia nr 2/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Tarnowiec w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy, wybranego w przedterminowych wyborach, przeprowadzonych na dzień 8 stycznia 2023r.

zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji Rady Gminy Tarnowiec.
  2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Tarnowiec przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
  3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Tarnowiec wybranego w wyborach zarządzonych na dzień 8 stycznia 2023 r.
  4. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Tarnowiec.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Tarnowiec
Teresa Grzesik