1. Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 6/2015 roku Wójta Gminy Tarnowiec dotyczącego ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników UG w Tarnowcu.
 2. Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: "Administrator Bezpieczeństwa Informacji" w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 3. Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 4. Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: ustalenia dni wolnych op pracy dla pracowników Urzędu gminy w Tarnowcu
 5. Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie: udostępnienia informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 6. Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: "Podinspektor" w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 7. Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie: zatwierdzenia Procedur obsługi dokumentów flnansowo-księgowych projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" oraz zatwierdzenia Procedur polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla potrzeb projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
 8. Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie: zatwierdzenia Procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych oraz Procedur polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla potrzeb projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki — Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec"
 9. Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 10. Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie: legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 11. Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie: legitymacji służbowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu.
 12. Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowcu
 13. Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 11:27 Bartłomiej Wójcik