Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach nr ew. 739/4 i 741/17 zlokalizowanych w m. Tarnowiec

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzewa rosnącego na działce nr 335 zlokalizowanego w m. Potakówka

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 789 zlokalizowanych w m. Łubienko

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 340 zlokalizowanej w m.  Potakówka w ilości 9 sztuk.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 517 zlokalizowanej w m. Brzezówka w ilości 7 sztuk

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 517 zlokalizowanej w m. Brzezówka w ilości 7 sztuk.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 517 zlokalizowanej w m. Brzezówka

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach w miejscowości Łajsce.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach we wsi Wrocanka.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach w m. Wrocanka.